Koulujen oppilaskysely   Karvio - Lepikkomäki kyläyhdistys

Ohjeeksi: Toivomme että vastaat mahdollisimman vapaasti alla oleviin kysymyksiin. Ne on tarkoitettu vain muistin virkistämiseen. Tarinaa saa tulla paljon monipuolisemmin ja vapaassa järjestyksessä. Ihmisten omat tarinat ovat ne, jotka elävöittävät historiaa ja antavat parasta ajankuvaa paikkakunnalta. Lomake on kehitetty Lepikkomäen koulun tietojen keräämiseen mutta myös muiden koulujen historiaa kerätään. Kaikki eivät käytä nettiä, mutta pyydämme sen taitajia auttamaan esim. haastattelemalla. Myös vapaamuotoiset tarinat sähköpostitse tai kirjeitse ovat tervetulleita. Katso kyläyhdistyksen yhteystiedot.
 

Vastaajan henkilötiedot

                               
                      


                                  


                


Vastaukset 

  

 


.Hyväksyn että näitä tietoja voidaan käyttää yhdistyksen julkaisuissa           Kyllä Ei