Paluu

Paluu

"Karvio-Lepikkomäki kylien koulujen synty ja kehitys 1923 - 2010”

Kirjan esipuhe

 

Ajatus kouluolojen historian ja kehityksen kokoamisesta kirjaksi syntyi aktiivisten kyläläisten ja Karvio-Lepikkomäki kyläyhdistyksen toimesta, kun jo lakkautettu Lepikkomäen koulu lähestyi kunnioitettavaa 60 vuoden ikää. Asiasta kiinnostuneet kyläläiset ja juuriltaan karviolaiset/lepikkomäkeläiset kesäasukkaat muodostivat työryhmän joka alkoi kerätä asiaan liittyviä asiakirjoja ja yksittäisten ihmisten muistikuvia kouluajalta.

Työryhmään kuuluivat mm. seuraavat henkilöt:

Sakari Tolvanen, Anja Tirkkonen, Ahti Koponen, Jorma Koponen, Paavo Kolari
                      sekä lukuisa joukko koulun entisiä oppilaita ja kyläläisiä.

Kylien kouluhistoriaa on aikaisemmin ansiokkaasti käsitelty ”Karvio-Lepikkomäki Perinnetietoa” kirjassa, joka syntyi Heinäveden kansalaisopiston ”Tunne kotikyläsi – tallenna tieto” ryhmätyönä vuosina 1985-1993. Tämä kirja on ollut suurena apuna monivaiheisen, tapahtumarikkaan ja asiakirjojen perusteella vaikeasti hahmotettavan asiakokonaisuuden ymmärtämisessä ja käsittelyssä.

Karvio ja Lepikkomäki kuuluivat aina 24.07.1946 saakka samaan, Karvion koulupiiriin. Kyseisenä päivänä kunnanvaltuusto hyväksyi perustettavaksi uuden, Lepikkomäen koulupiirin. Tämän vuoksi kirjassa käsitellään yhdessä molempien kylien kouluoloja aina tähän päivään saakka, koska niiden erillinen käsittely ei antaisi täydellistä kuvaa kouluolojen sekavasta tilasta ja värikkäästä kehityksestä kylien alueella.

Kirjan tekemiseen on saatu rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta Etelä-Savon työ- ja elinkeinokeskuksen kautta.

Kirjan tiedot ovat kasatut Heinäveden kunnanvaltuuston pöytäkirjoista vuosilta 1923-1997, Karvion ja Lepikkomäen koulujen johtokuntien pöytäkirjoihin v. 1928-1965, Karvio-Lepikkomäki Perinnetietoa, Karvion Hovista kasvaneet kylät, kirjasta. Kirja sisältää opettajien, entisten oppilaiden muistelmia ja otteita oppilaiden kirjoituksista luokan päiväkirjaan vuosilta 1957-1958. Kirjan kuva-aineisto on saatu entisten oppilaiden ja opettajien yksityisarkistoista.

Kirjan tekemisessä käytetyt asiakirjat eivät kaikilta osin ole olleet helppotulkintaisia ja yksiselitteisiä. Siksi jotkut tulkinnanvaraisten tietojen pohjalta tehdyt johtopäätökset ja tapahtumien kuvaukset eivät kaikilta yksityiskohdiltaan välttämättä ole tulleet oikein tulkituiksi. Asiat on kuitenkin pyritty kuvaamaan rehellisesti asiakirjojen antaman kuvan mukaisesti.

Suurkiitos kaikille jotka ovat osallistuneet kirjan asiatietojen keräämiseen, omien kokemusten kirjoittamiseen ja haastatteluihin ja ovat näin mahdollistaneet tämän kirjan tekemisen. Eräiden asiakirjojen tulkinnanvaraisten tapahtumien tarkistamiseen on saatu apua Mauri Holopaiselta, Lauri Karvoselta ja Rauno Koposelta, lämpimät kiitokset heille. Erityinen kiitos myös Heinäveden kunnansihteerille Asta Salolle, joka auliisti ”kaivoi” tarvittavan aineiston kunnan arkistoista käyttöömme.

Työryhmän puolesta

Karviossa 06.06.2011

Paavo Kolari

 

Paluu